Enterprise Europe Network podporí ročne desaťtisíce európskych firiem pri internacionalizácii a inovácii. Využite bezplatnú podporu aj vy

Enterprise Europe Network (EEN) vytvorila prezentáciu výhľadov rastu malých a stredných podnikov na rok 2019-2020. Tento prehľad vznikol na základe údajov z prieskumu podnikov, ktoré využívajú služby siete EEN.

Správa poskytuje pohľad na to, ako malé a stredné podniky v Európe vnímajú svoj rast, čo sa týka obratu, pracovnej sily, podielu na trhu, vyhliadok na medzinárodnú expanziu a inovácií.

EEN-2019-20-projections

Len v roku 2018 získalo v rámci EEN podporu takmer 177 tisíc európskych firiem vo forme:

  • priamej konzultačnej podpory,
  • účasti na informačných podujatiach a seminároch
  • účasti na partnerských podujatiach
  • inovačných balíčkov

EEN-2018-results

Pozrite si, čo môže urobiť EEN pre vás:

EEN predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné inštitúcie.

EEN bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME), ktorého aktuálne programové obdobie predstavuje roky 2014 – 2020.

Na Slovensku sú od januára 2020 aktivity EEN realizované 5 partnermi projektu: BIC Bratislava, SBA, SOPK, RPIC Prešov a CVTI SR.