SOVVA navrhuje, ako zlepšiť výskum a inovácie na Slovensku

Kolegovia so SOVVA sa pozreli na to, aké odporúčania nám medzinárodné inštitúcie dávajú. Od roku 2011 sa toho veľa nezmenilo. V mnohých prípadoch sa odporúčania každý rok opakujú a v zásade sa nič nedeje.

sovva-vvi-2020

Tu je len pár z nich:

  • Slovensko je závislé na financovaní z EÚ.
  • Investície súkromného sektora sú nízke.
  • V hodnotení inovačnej výkonnosti stagnujeme na dolných priečkach medzi krajinami EÚ.
  • Systém riadenia je považovaný za slabý, roztrieštený a koordinácia týchto oblastí medzi zodpovednými inštitúciami je nedostatočná.
  • Migrácia vysoko kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia je veľmi nízka.
  • Výskumné a inovačné prostredie nie je dostatočne otvorené, atraktívne a excelentné.
  • Kvalita vedeckej základne z hľadiska jej výsledkov zaostáva za priemerom EÚ.
  • Spolupráca medzi verejnou a súkromnou sférou je slabá.
  • Investície MSP do výskumu a vývoja sú nízke. Administratívne zaťaženie pre MSP je vysoké.

ZHRNUTIE NA ZÁVER

Výskum a inovácie sa na Slovensku točia v začarovanom kruhu, kde sa problémy v jednej oblasti prenášajú do ďalšej. Či už ide o financovanie vedy a výskumu, riadenie, ľudské zdroje, výstupy alebo súkromný sektor, Slovensko čelí výzvam, ktoré krajinu už dlhodobo brzdia. Pritom nejde len o kritiku zo strany medzinárodných inštitúcií, ale dôležitosť riešenia týchto výziev bola opakovane vyzdvihnutá aj v strategických dokumentoch SR. Otázne je, kedy sa navrhované opatrenia budú naplno a efektívne implementovať, aby bolo výskumné prostredie na Slovensku dostatočne atraktívne a konkurencieschopné.

Prečítajte si kompletnú analýzu, ktorá je výstupom práve prebiehajúceho projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska”. Kratšie zhrnutie toho najdôležitejšieho nájdete aj na blogu na Denníku N.

Prevzaté z Facebooku spoluautora štúdie