IP Booster: Bezplatné vyhodnocovanie a prípravu stratégie duševného vlastníctva pre verejné výskumné organizácie

Služba s názvom Intellectual Property Booster (IP Booster), cieľom ktorej je poskytovanie odborného poradenstva v oblasti duševného vlastníctva (IP), oznámila novú uzávierku na dňa 8. marca 2020.

ip-booster-0

Služba IP Booster sa zameriava na vyhodnocovanie a prípravu stratégie duševného vlastníctva pre verejné výskumné organizácie je určená pre európske univerzity a verejné výskumné inštitúcie. Tátošpecializovaná profesionálna služba pomáha verejným výskumným organizáciám, ktoré chcú využiť hodnotu svojich výskumných výsledkov a uspieť v ich prieniku na trh.

Za týmto účelom poskytuje 5 poradenských služieb špecificky navrhnutých pre potreby verejných výskumných organizácií:

  • Počiatočná revízia duševného vlastníctva a identifikácia potrebnej úrovne ochrany,
  • Detailné vyhodnotenie konkurenčného duševného vlastníctva,
  • Vyhodnotenie  množstva a kvality duševného vlastníctva výskumnej organizácie,
  • Príprava patentu, dizajnu, ochrannej známky,
  • Poskytovanie poradenstva pri rokovaniach o transfere technológie.

Služba IP Booster je financovaná Európskou komisiou a pre úspešných uchádzačov bude poskytnutá bezplatne, avšak vzťahuje sa len na verejné výskumné organizácie a univerzity EÚ, ktorých výskumné projekty sú alebo boli financované prostriedkami EÚ a ktoré nevyužívajú národné zdroje financovania na pokrytie obdobných služieb.

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie služieb IP Booster je otvorená nepretržite a hodnotenia žiadostí sa vykonávajú v pravidelných intervaloch. V prípade, že Vaša inštitúcia spĺňa všetky vyššie uvedené kritéria a máte záujem o odborné poradenstvo prostredníctvom služby IP Booster, prosím, vyplňte online žiadosť tu.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať IP Booster tím na e-mailovej adrese: ipbooster@meta-group.com

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD.sk