HPC Lab pre vysokovýkonné počítanie podporí slovenské firmy aj prácu vedcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ z dielne Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Projekt sa zameriava na nákup HPC techniky a jej využitie pre vedcov a podnikateľov v samotnom kompetenčnom centre. Dátum uzávierky vyzvania je 10.03.2020.

upvsrpii

K typickým spôsobom využitia HPC technológií patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, alebo aj predpovede počasia.

Centrum spoločných činností SAV realizuje národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ v dĺžke 24 mesiacov v rámci špecifického cieľa 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike. Celková alokácia na projekt predstavuje hodnotu 3 1 99 251 EUR.

Viac informácií na stránkach ÚPVII SR