SOVVA analyzuje, čo politické strany sľubujú v oblasti výskumu a inovácií

Pred pár dňami som publikoval analýzu volebných programov politických strán z pohľadu podpory podnikania, ako ich zverejnil INESS. Kolegovia zo SOVVA sa zase pozreli bližšie, čo nám ponúkajú v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. A prekvapujúco toho nie je málo.

Článok SOVVA poskytuje prvú časť analýzy volebných programov, ktorých zhrnutie prezentuje nasledovná tabuľka:

sovva-volby-2020

Zdroj/Viac informácií: Blog SOVVA