Vyjadrite sa pre dotazníkový prieskum využitia robotiky a umelej inteligencie pre MSP

Zapojte sa do dotazníkového prieskumu projektu ROB-SME určeného pre MSP a pomôžte nám efektívne nastaviť podporné nástroje pre rozvoj potenciálu, ktorý prináša robotika a umelá inteligencia.

Dotazníky sú dostupné online na webstránke projektu ROB-SME, ktorá bude zároveň slúžiť ako úložisko projektových výstupov – analýza zavádzania robotiky a umelej inteligencie v MSP a sprievodca príkladmi dobrej praxe z tejto oblasti – a platforma, kde sa môžete dozvedieť viac nielen o projekte, ale tiež získať užitočné informácie v téme robotiky a umelej inteligencie vo vzťahu k MSP.

ROB-SME je projekt spolufinancovaný programom Erasmus+ v rámci KA204 – Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých (september 2019 – august 2021), ktorého cieľom je umožniť malým a stredným podnikom účinne a efektívne zavádzať na pracovisko roboty / umelú inteligenciu, s cieľom zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť. Očakáva sa, že z účasti na projekte bude mať priamy a nepriamy úžitok viac ako 800 účastníkov, malé a stredné podniky, agentúry na podporu malých a stredných podnikov, podnikateľské agentúry a vzdelávacie inštitúcie i jednotlivci.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu (www.robsme.com)