Slovensko využilo zo zdrojov Európskej únie ku koncu januára len 30,8 %

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 – 2020 ku koncu januára vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, spolu 4,731 mld. eur, čo je 30,83 % z celkovej alokácie 15,344 mld. eur. Hlavným nedostatkom pri využívaní eurofondov je najmä korupcia konštatuje denník SME.

Program Integrovaná infraštruktúra po spojení s programom Výskum a inovácie (pre slabé čerpanie v ňom hrozila opäť strata peňazí EÚ) klesol pod priemernú úroveň využívania zdrojov EÚ s podielom 28,26 % (1,716 mld. eur zo 6,072 mld. eur).

Hlavnými nedostatkami pri využívaní eurofondov na Slovensku sú vysoká miera korupcie na rôznych úrovniach, problémy s administratívnymi kapacitami, ich nedostatok či vysoká fluktuácia.

Zdroj/Viac informácií: SME na základe SITA