Séria webinárov: Budovanie inovačného ekosystému pre bioekonomiku (od 25.3.2020)

Viaceré projekty združené pod BBI-JU pripravuje sériu 4 webinárov na tému “Budovanie inovačného ekosystému pre bioekonomiku”. Webináre sa budú konať od 25.3.2020, každú stredu.

bioeconomy-webinars-banner-0

Pripojte sa k sérii štyroch tematických webinárov v marci a apríli, ktoré organizujú projekty LIFT, UrBioFuture, CELEBIO financované spoločným podnikom BBI, a to v spolupráci s BIOVOICES, Biobridges a Európskou sieťou biohospodárstva s cieľom poskytnúť odporúčania a informácie o akciách pre zainteresované strany (quadruple helix stakeholders).

Zoznam webinárov: