Nová platforma a často kladené otázky k programu Horizont 2020 v kontexte COVID-19

Portál Funding & Tenders, ktorý je jednotným portálom príležitostí pre záujemcov a expertov v programoch, ktoré riadi Európska komisia a ďalšie orgány EÚ, zostáva centrálnym informačným miestom pre projekty programu Horizont 2020 aj v čase krízy šírenia ochorenia COVID-19.

covid-faq

European Research Area (ERA) Corona Platform

Novo založená platforma ERA Corona v rámci Funding & Tenders portálu združuje dôležité informácie týkajúce sa posunov uzávierok aktuálne otvorených výziev na predkladanie návrhov v programe Horizont 2020 v reakcii na súčasnú krízu.

Na platforme v súčasnosti prebiehajú intenzívne práce a v najbližšom období bude taktiež ponúkať prehľad národných výskumno-inovačných aktivít v jednotlivých členských štátoch Únie v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.

Platforma ďalej združí najrelevantnejšie odkazy ohľadom dôležitých výskumných iniciatív alebo projektov spustených pre boj s koronavírusom.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Portál Funding & Tenders je tiež miestom oficiálnych odpovedí na často kladené otázky (FAQ) v súvislosti s krízou ochorenia COVID-19 a riadením projektov programu Horizont 2020. FAQ obsahuje opakujúce sa otázky zaslané rôznym orgánom: Research Enquiry Service and Participant Validation, IT Helpdesk, eProcurement Helpdesk, koordinátorom jednotlivých výziev a sieti národných kontaktných bodov (NCP) pre program Horizon 2020. Oficiálne odpovede si môžete na stránke Frequently Asked Questions (FAQ), ktorá bude pravidelne aktualizovaná o nové otázky a odpovede.

Zdroj: SLORD