Slovensko v Horizonte 2020: Štatistiky účasti

Národná kancelária Programu HORIZONT 2020 vám prináša vizuálne spracovanie štatistických porovnaní slovenskej úspešnosti v programe Horizont 2020 s relevantnými údajmi naprieč celým programom a v jeho jednotlivých tematických oblastiach.

slovensko-h2020-2014-2019

Tieto údaje uvádza Národná kancelária bez podrobných komentárov tak, aby spustila diskusiu o priestore na zlepšenie, či už zo strany štátu alebo podporných štruktúr.

V publikácií nájdete štatistiky, ktoré sú podľa nej najpodnetnejšie na zamyslenie. Ich analýzu by následne radi uskutočnili aj s vašou pomocou v rámci formálnych i neformálnych debát.

Nie je však žiadnym tajomstvom, že Slovenská republika v čerpaní prostriedkov z H2020 zaostáva dokonca aj v porovnaní so svojimi najbližšími susedmi, ktorí sa tiež radia medzi tzv. nové členské krajiny EÚ či skrátene EÚ-13.

Stiahnite si analýzu (PDF)