NGI Pointer podporí grantami do 200 tisíc eur architektov budúcej generácie internetu

NGI Pointer v rámci európskej iniciatívy New Generation of Internet hľadá ambicióznych architektov nového internetu. Podporí ich grantami do výšky 200 tisíc eur. Prvá uzávierka je 1. júna 2020.

ngi-pointer

Cieľom NGI POINTER je nájsť ambicióznych „architektov NGI“ (NGI: Next Generation Internet) na zmenu základnej štruktúry internetu a webu podporou sľubných projektov zdola nahor. Pracovný program schémy definuje nasledovné oblasti podpory:

 • Privacy-by-design;
 • Internet at the Edge;
 • Network optimization;
 • Virtualization and isolation;
 • Limitations in the TCP/IP protocol suite;
 • eCommerce security;
 • Autonomous Network operations and control;
 • Energy Efficiency.

Kto bude financovaný:

Jednotlivci alebo etablované subjekty s veľkou ambíciou zmeniť internet a web s európskymi hodnotami v jeho jadre: výskumníci, aktivisti, špecialisti na open source, sackers, vývojári SW / HW.

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 1. júna 2020
 • Očakávané trvanie projektov: 12 mesiacov
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 200 000 EUR
 • Viac informácií o výzve

NGI Pointer je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.