EIT Food podporí firmy v oblasti riešenia potravinových systémov do 25 tisíc eur

EIT Food, Znalostné a inovačné spoločenstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu v oblasti potravín vyhlásilo startupovú súťaž “RIS Innovation Prizes” o granty v hodnote 10.000, 15.000 a 25.000 EUR určené na podporu vývoja nových produktov a služieb podporujúcich zdravší, udržateľnejší a dôveryhodnejší systém výroby potravín. Uzávierka je 10. mája 2020.

eit-food-banner

Súťaž je určená pre startupy a mladé podniky. Okrem finančných cien budú účastníci podporení prístupom k investorom, vysokokvalitnému školeniu a komunite mentorov a expertov z prostredia EIT Food.

Žiadatelia musia byť občanmi a/alebo rezidentmi jednej zo 17 krajín spôsobilých pre účasť na súťaži (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Turecko). V každej z týchto krajín sa uskutoční regionálne finále, pričom ich víťazi sa zúčastnia na veľkom finále, z ktorého vyjdú výhercovia grantov.

Záujemcovia môžu prihlásiť svoj biznis model, spôsob uchopenia problému či podnikateľské riešenie do 10. mája 2020 prostredníctvom online platformy.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD