Nové preklenovacie a prevádzkové úvery od SIH a SZRB

Slovenský investičný holding a Slovenská záručná a rozvojová banka spúšťajú nové zvýhodnené úvery pre podnikateľov, ktorým chcú takto pomôcť v aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu.

Preklenovacie úvery SIH Antikorona záruka

Minister hospodárstva SR presunul časť nevyčerpaných eurofondov z ministerstva hospodárstva do Slovenského investičného holdingu (SIH), o peniaze môžu žiadať banky na preklenovacie úvery pre podnikateľov. Celkovo ide v prvej vlne o 100 miliónov eur a v druhej o ďalších asi 200 miliónov. Podnikatelia budú môcť žiadať o preklenovacie úvery od pondelka 20. apríla 2020. Viac v tlačovej správe MH SR.

Do výzvy sa zapojilo deväť bánk, ako prvá podpísala zmluvu Slovenská sporiteľňa (viac informácií o dohode s SLSP na stránke SIH).

Maximálna výška úveru je 1,2 milióna eur pre podnikateľa, úvery budú bezúročné. Ide o maximálne štvorročné pôžičky vrátane 12-mesačného odkladu. Takže podnikateľ môže začať splácať úver až v roku 2021. Môžu sa použiť na mzdové náklady či iné náklady podnikateľov. Úvery sa však nemôžu použiť na splácanie starých pôžičiek, penále a pokuty.

Viac o Antikorona záruke na stránkach SIH

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 od SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) predstavila zvýhodnený prevádzkový úver pre podnikateľov v čase pandémie koronavírusu. Poskytovať ho bude od pondelka 20. apríla 2020.

Úver je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch, poskytnutím finančnej pomoci Ministerstva financií SR vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku).

Viac informácií o úvere Podnikateľ 2020 na stránke SZRB

Zdroje: Denník E, MH SR, SZRB, SIH