Kombinácia EIC Pathfinder a Accelerator? Pozrite si príklady firiem, ktoré realizujú oba typy schém

Pathfinder a Accelerator sú dva systémy financovania navrhnuté Európskou radou pre zlepšené inovácie (EIC). Ako tieto schémy financovania spolu súvisia a ako sa dajú obe využiť? Pre obe schémy organizuje Európska komisia webinár 22. apríla 2020.

innovation-banner

Pathfinder a Accelerator sú dva systémy financovania navrhnuté Európskou radou pre inovácie (EIC).

  • EIC Pathfinder pozostáva z programov FET-Open a FET-Proactive a ponúka granty do výšky 4 miliónov eur na podporu spolupráce, interdisciplinárneho výskumu a inovácií v oblastiach inšpirovaných  vedou a radikálne nových budúcich technológií.
  • EIC Accelerator (Bývalý SME Instrument/Nástroj pre MSP) podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov a malé spoločnosti s možnosťami financovania a akceleračnými službami. Zameriava sa predovšetkým na inovácie vytvárajúce trh a vytvárajú pracovné miesta, rast a vyššiu životnú úroveň. Ponúka granty do 2,5 milióna eur a investície do 15 miliónov eur.

Ako to funguje v praxi? EK pripravila rozhovory s tromi tímami výskumníkov pracujúcimi na projektoch v oboch programoch – Pathfinder a Accelerator. Spýtali sa koordinátorov projektu a výkonných funkcionárov, aké sú ich osobné skúsenosti.

Viac o ich skúsenostiach a praktických dopadoch projektov

Ďalšie informácie: