Slovenské finále súťaže PowerUp! (12.5.2020)

PowerUp! je výzvou pre startupy, scaleupy a malé a stredné podniky zo strednej a východnej Európy, ktorých produkty v oblasti energetiky, inteligentných technológií a mobility riešia dnešné problémy zajtrajšej technológie. Jeho slovenské finále sa bude konať 12.5.2020.

powerup-2020-final-sk

Podujatie sa bude konať online, 12. mája 2020 od 16:00 do 18:00.

Minulý ročník súťaže vyhrala slovenská firma Danubia Nanotech.

Viac informácií a registrácia na online finále.

InnoEnergy pôsobí v 40 krajinách, v ktorých spolupracuje s viac ako 300 partnermi – veľkými priemyselnými firmami, poprednými výskumnými a akademickými inštitúciami, ako aj inovatívnymi podnikateľmi. Ročne investuje okolo 100 mil. eur do riešení, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť vďaka čistejším, lepším a efektívnejším technológiám. InnoEnergy je podporované aj Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (European Institute of Innnovation and Technology). Za sedem rokov existencie investovalo InnoEnergy do inovatívnych projektov celkovo 2 mld. eur. Vďaka tejto podpore sa podarilo preraziť na trh viac ako 80 novým inovatívnym produktom. Slovenským zástupcom pre InnoEnergy je CIVITTA Slovakia.