eTranslation: Bezplatný nástroj EK pre preklad textov a dokumentov

V rámci dotazníkových prieskumov v roku 2019 sa zistilo, že podniky by uvítali bezpečnú službu, ktorá by im umožnila komunikovať so svojimi zahraničnými obchodnými partnermi, bez toho, aby museli riešiť jazykovú otázku.

etranslation

Výsledkom snahy Európskej komisie a podnikov je nástroj eTranslation, ktorý stojí na podobných princípoch ako bežne dostupné komerčné nástroje, avšak pracuje zo zabezpečeného pracovného prostredia a ponúka dostatočne veľké dátové úložisko.

Služba je otvorená bezplatne všetkým, ktorí hľadajú spoľahlivý nástroj pre preklad dokumentov – teda podnikom ako občanom. Nástroj pracuje vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie a ďalej v islandčine a nórčine

eTranslation je dostupný tu

Skúška:

Nižšie uvedený text (kurzívou) je mojou skúškou automatického prekladu informácie o iniciatíve CEF, ktorá financuje eTranslation bez akejkoľvek ďalšej editácie textu (link na originálny text):

Nástroj „Spájame Európu“ (NPE) predstavuje až 4 miliónov EUR z grantového financovania dostupného na viacjazyčné digitálne projekty, ktoré chcú využiť blok budovy CEF pre elektronické preklady alebo prispieť k nemu!

Viacjazyčnosť je silným symbolom jednoty EÚ v rozmanitosti a jednou z najzložitejších výziev, ktorým čelí úplná integrácia jednotného digitálneho trhu. Európska komisia je odhodlaná podporovať rovnosť všetkých jazykov a chrániť jazykovú rozmanitosť, pričom EÚ je integrovanejšia a prepojenejšia ako kedykoľvek predtým. Bezpečný a presný strojový preklad je kľúčom k tomuto procesu a blok budovy eTranslation to umožňuje spôsobom, ktorý bol predtým nepredstaviteľný.

Táto výzva na predkladanie návrhov víta predloženie návrhov z projektov, ktoré zahŕňajú najmenej dva rôzne jazyky, ktorými sa hovorí v členských štátoch EÚ, islandčine a/alebo nórčine. Tieto granty sú určené na projekty s jedným z týchto cieľov (podrobnosti a kritériá oprávnenosti sú uvedené v texte výzvy na internetovej stránke INEA):

  • Prispievanie jazykových zdrojov k nástroju automatizovaného prekladu CEF prostredníctvom Európskeho úložiska pre koordináciu jazykových zdrojov (ELRC-SHARE)
  • Sprístupňovanie existujúcich jazykových nástrojov s viacjazyčnými schopnosťami voľne a otvorene prostredníctvom ELRC-SHARE
  • Integrácia nástroja automatizovaného prekladu NPE do existujúcich online verejných služieb, verejnej správy alebo MSP

Čím viac jazykových zdrojov má eTranslation k dispozícii, tým lepšie prekladá. Tým sa zlepší kvalita strojového prekladu, ktorý ponúka blok budov eTranslation, najmä v jazykoch s nedostatočnými zdrojmi a v oblastiach verejného záujmu (napr. vedecký výskum, zdravotníctvo, dane, kultúrne dedičstvo).

Cieľom tohto financovania je tiež umožniť verejným subjektom a MSP integrovať nástroj na strojový preklad NPE do existujúcich online služieb: Od marca tohto roku bol eTranslation bezplatne k dispozícii akémukoľvek európskemu MSP. Tieto granty pomôžu MSP s viacjazyčnými cezhraničnými podnikateľskými aktivitami integrovať do svojho pracovného toku najmodernejšie, neurálne strojové prekladateľské schopnosti eTranslation.

Blok budovania elektronického prekladu už znižuje jazykové bariéry v celej Európe, pričom si uvedomuje víziu viacjazyčného jednotného digitálneho trhu. Vďaka spolupráci viacjazyčných projektov financovaných z NPE sa tento nástroj na strojový preklad stane nielen účinnejším, ale aj rozšírenejším. Spoločne podporujeme vznik celoeurópskych, interoperabilných verejných služieb.

Máte záujem o financovanie vášho viacjazyčného cezhraničného digitálneho projektu? Navštívte INEA, aby ste sa dozvedeli viac. Termín financovania na predkladanie návrhov je 12. máj 2020.