DMS Accelerator ponúka služby pre dátové startupy

Akcelerátor služieb trhu s údajmi (Data Market Services Accelerator) je projekt financovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je pomôcť začínajúcim podnikom v Európskej únii (a pridružených krajinách) rozvíjať ich zručnosti, spájať sa s partnermi a investormi a prijímať médiá a podujatia. Uzávierka je 31.5.2020.

dms-accelerator

Počas 6 mesiacov dostane 50 vybraných startupov školenie v kľúčových témach ako GDPR, duševné vlastníctvo, prepojenie s investormi, získavanie finančných prostriedkov, právna odborná príprava a ďalšie. Všetky budú poskytované poprednými odborníkmi vo svojich odboroch.

Viac informácií