Virtuálna konferencia 20. ročník Duševné vlastníctvo na Slovensku (26.5.2020)

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Office – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva a 20. ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve a podporuje výmenu skúseností.

upv-konferencia-2020

Ústrednou témou konferencie je veľmi aktuálna a dôležitá téma Inovácie pre zelenú budúcnosť.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa uskutoční dňa 26. mája 2020 virtuálna verzia 20. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku pod záštitou Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Virtuálna konferencia predstaví inovátorov a trendy v oblasti zelených technológií v domácich podmienkach.

Virtuálnu verziu konferencie v podobe videí všetkých prezentátorov si môžete pozrieť od 26. mája 2020 na web stránke a sociálnych sieťach ÚPV SR.

Viac informácií