Slovensko dosiaľ vyčerpalo len tretinu eurofondov

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 – 2020 (EŠIF) ku koncu apríla vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, spolu 4,998 mld. eur, čo je 32,57 % z celkovej alokácie 15,344 mld. eur. Program Integrovaná infraštruktúra po pričlenení bývalého programu Výskum a inovácie má podiel len 29,07 %.

Ako vyplýva z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, využívanie európskych prostriedkov medziročne vzrástlo o 1,345 mld. eur, resp. o 36,8 % a miera čerpania o 8,95 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s koncom marca bolo čerpanie vyššie o 82,86 mil. eur a úroveň o 0,54 p. b. V závere apríla boli zároveň zakontrahované zdroje EÚ vo výške 10,918 mld. eur (71,15 % z celkového objemu), 647 platných výziev a vyzvaní pri európskych peniazoch dosiahli 17,638 mld. eur (115,24 % z alokácie). Na základe pravidla N+3 je v tomto programovom období možné využiť prostriedky EÚ do konca roka 2023.

Pri využívaní zdrojov EÚ sa ku koncu roka 2020 sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 v objeme 1,480 mld. eur. “Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30. 4. 2020 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 754,52 mil. eur,” informovalo Ministerstvo financií SR. Tento míľnik pre tento rok splnili tri operačné programy – Ľudské zdroje, Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III. Ministerstvo financií je certifikačným orgánom pre desať programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Nadpriemerne využívajú peniaze EÚ štyri namiesto dovtedy piatich programov – Technická pomoc 57,21 % (vyše 91 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Program rozvoja vidieka 51,63 % (805,34 mil. eur z 1,560 mld. eur), INTERACT III 44,30 % (17,45 mil. eur z 39,39 mil. eur) a Ľudské zdroje 39,89 % (885,11 mil. eur z 2,219 mld. eur).

Program Integrovaná infraštruktúra po pričlenení bývalého programu Výskum a inovácie (pre slabé čerpanie v ňom hrozila opäť strata peňazí EÚ) klesol pod priemernú úroveň využívania zdrojov EÚ s podielom 29,07 % (1,788 mld. eur zo 6,150 mld. eur).

Implementácia EŠIF k 30.04.2020 (PDF)

Zdroj: SITA/PartnerskaDohoda.gov.sk