Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov. Podpora projektu COCO4CCI a 2 webináre

Kreativita sa stáva hnacím motorom inovácií a zasahuje aj do priemyselných oblastí. Projekt COCO4CCI prepája to najlepšie z dvoch svetov – otvorené a inovatívne prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kombinácii so skúsenosťami a technológiami pokrokových výrobných odvetví (AVM – advanced manufacturing).

coco4cci

Zapojte sa a zmeňte výzvu na príležitosť. Dizajnéri, architekti, marketéri, vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho priemyslu prinášajú iný pohľad na výzvy výrobného sektora a vytvárajú most medzi umením, podnikaním a technológiami.

Spolupracujte s kreatívnym sektorom pri tvorbe inovatívnych riešení a získajte:

 • riešenia „šité na mieru“ vašim potrebám
 • prístup k sieti kreatívcov, pokrokových spoločností a spolupracujúcich organizácií
 • možnosť zviditeľniť vašu spoločnosť
 • účasť na projekte s cezhraničným presahom
 • podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
 • možnosť využiť bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency poskytované prostredníctvom Národného podnikateľského centra súvisiace s výzvou (platí pre zapojené malé a stredné podniky)

Do projektu sa môžu zapojiť výrobné spoločnosti z celého Slovenska bez ohľadu na veľkosť podniku a sektor, ktoré:

 • využívajú inovatívne technológie a/alebo digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.)
 • majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom
 • majú možnosť vyhradiť zamestnanca, ktorý bude kontaktnou osobou pri riešení výzvy (napr. zúčastní sa stretnutí, odprezentuje vašu výzvu, poskytne konzultácie, know-how, prístup k technológiám a pod.)

Zapojiť sa môžete vyplnením tohto registračného formulára do 15. júla 2020.

K iniciatíve sa budú konať aj 2 webináre:

 • 1.7.2020 Webinár č. 1: Kreativita ako hnací motor inovácií (Facebookweb)
 • 8.7.2020 Webinár č. 2: Financovanie kreatívnych inovácií. Prečo majú inovácie zmysel aj v čase krízy a ako ich podporiť? (Facebookweb)

Aktivity sú realizované prostredníctvom projektu COCO4CCI, ktorý na Slovensku implementuje SBA a Creative Industry Košice.

Zdroj a viac informácií (SBA)