Môžete sa vyjadriť k prioritám programu Horizontu Európa

Horizont Európa (2021-2027) kľúčový nástroj EÚ pre podporu vedy a výskumu (VaI) má do 18.9.2020 otvorenú možnosť vyjadrenia názorov k jednotlivým navrhovaným prioritám.

Európska komisia vyhlásila  1.septembra 2020  poslednú verejnú konzultáciu (prieskum), ktorá je venovaná  tomuto prvému strategickému plánu programu Horizont Európa. Tento prieskum je súčasťou procesu strategického plánovania, do ktorého spoločne prispievajú Európsky parlament, členské štáty EÚ, krajiny Európskeho hospodárskeho  priestoru (krajiny EHP), ako aj zainteresované strany a občania, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor.

Cieľom prieskumu je získať  spätnú väzbu o očakávaných dopadoch opatrení v podpore VaI v rámci programu Horizont Európa, o prínose investícií v oblasti výskumu a inovácií k politickým prioritám EÚ. Výsledky prieskumu sa použijú na dokončenie strategického plánu a na spresnenie jeho vplyvu na budúce smerovanie pracovných programov H-EU. Cieľom konzultácie je prispieť k spusteniu programu H-EU v roku 2021.

Prieskum je zacielený na 6 základných klastrov Horizontu Európa a ich predpokladaný impakt:

  1. Zdravie;
  2. Kultúra, kreativita a inkluzívne spoločnosti;
  3. Občianska bezpečnosť pre spoločnosť;
  4. Digitalizácia, priemysel a vesmír;
  5. Klíma, energie a mobilita;
  6. Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Nie je nutné odpovedať na otázky týkajúce sa každého klastra. Odhadovaný čas na zodpovedanie otázok na jeden z nich je asi 20 minút. Uzávierka prieskumu je 18. Septembra  2020 o 18:00 SEČ.

Svoje názory a námety môžete vyjadriť vo svojom osobnom mene alebo v mene Vašej organizácie na adrese prieskumu EUSurvey – Share your views.

Výsledky prieskumu majú byť oznámené a prediskutované na konferencii European Research & Innovation Days 2020

Viac informácií