Nová publikácia Horizont 2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti v češtine

Technologické centrum AV ČR vydalo aktualizáciu brožúry edícia Vademecum H2020 pre časť Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (SEWP).

Brožúra vychádza z dokumentov EK platných k augustu 2020 a predstavuje nástroje podporujúce štáty menej výkonné v oblasti výskumu, vývoja a inovácií k skvalitneniu ich výskumných kapacít a vyššiemu zapojenie do projektov programu H2020.

Jedná sa predovšetkým o nástroje ERA Chairs, twinning a teaming, ktoré dopĺňajú nástroj na podporu politík (PSF), program COST a Widening Fellowships (poskytujúce finančné prostriedky žiadateľom o individuálne granty, na ktoré sa nedostalo financovanie z rozpočtu relevantných výziev akcií MSCA).

Každý z uvedených nástrojov je detailne popísaný, nasledujú informácie o výstupoch príslušných výziev vrátane štatistických údajov a prehľad všetkých českých úspešných projektov (novo aj pre výzvy Widening Fellowships).

Brožúra je v elektronickej verzii na ​​stiahnutie (PDF).