Nový priemyselný portál pre export do zahraničia

Európska Komisia spustila tento týždeň nový obchodný portál #Access2Markets. Vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ vrátane slovenčiny poskytuje podnikateľom informácie o pravidlách pre export do tretích krajín.

Firmy tu budú môcť vyhľadávať podmienky pre vývoz jednotlivých produktov, informácie o clách či investičných príležitostiach. Na portáli sa dozviete tiež novinky a trendy zo svetových trhov.

Viac informácií: Access2Markets Portál