CEI spustila výzvu v rámci programu KEP (Know-how Exchange Program)

Stredoeurópska iniciatíva (CEI) spustila Výzva na predkladanie projektov 2020 v rámci programu KEP (Know-how Exchange Program). Projekty sú  financovaného z fondu SEI (Stredoeurópskej iniciatívy) spravovaného EBRD. Termín posielania návrhov projektov: 13. november 2020.

Ďalšie informácie o výzve:

  • Celková orientačná suma sprístupnená v rámci tejto výzvy je 180 000 EUR
  • Žiadatelia sú verejné / súkromné subjekty registrované v členskom štáte SEI
  • Výzva si vyžaduje účasť najmenej dvoch partnerov v rámci jedného projektu  (1 poskytovateľ know-how – 1 prijímajúca inštitúcia)
  • Grantový strop SEI predstavuje 40 000 EUR (max. 50% celkových nákladov na projekt)
  • Dokumentácia k výzve je k dispozícii na https://application.cei.int/kep-2020/

Zdroj: CEI, MZVaEZ SR