Prezentácie a videá z otváracej konferencie programu Horizon Europe (2021-2027)

Cieľom podujatia bolo predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.

Na podujatí so svojim vstupom vystúpil aj generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean-Eric Paquet.

Celodenné podujatie sa uskutočnilo 29. 10. 2020 online na platforme Webex.

Zdroj: CVTI SR