Príklady projektov programu Horizont 2020 v krajinách V4 a top 10 slovenských organizácií

Kancelária CZELO pripravila informačnú brožúru zameranú na príklady dobrých praxou projektov H2020 s účasťou krajín V4. Brožúra “Good Practice Examples of H2020 Projects in Visegrad countries”.

Predstavuje úspešné konzorciálne H2020 projekty s účasťou najmenej troch partnerov z krajín V4 a tiež vybrané príklady úspešných projektov Európskej rady pre výskum, ERA Chairs, Teaming a Nástroje pre malé a stredné podniky (EIC Accelerator/SME Instrument).

Brožúra tiež ponúka osobné skúsenosti koordinátorov s prípravou H2020 projektov.

Obsahuje tiež tabuľku top 10 slovenských organizácií podľa počtu projektov (kliknite na tabuľku pre vyššie rozlíšenie):

Brožúra je k dispozícii v elektronickej forme (PDF)