Ako je na tom EÚ v grafike (edícia 2020)

Tretie vydanie „Kľúčové údaje o Európe – ilustrovaná štatistika“ poskytuje intuitívne vizualizácie, inovatívne prezentácie údajov a stručnejšie znenie, aby používatelia mohli rýchlo pochopiť rozdiely medzi členskými štátmi.

Publikácia obsahuje výber kľúčových ukazovateľov pre Európsku úniu (EÚ) a jej jednotlivé členské štáty, pričom vychádza z rozsiahleho zberu údajov, ktoré má Eurostat k dispozícii.

Poskytuje pohľad na súčasnú situáciu a najnovší vývoj v celej EÚ, pokiaľ ide o ľudí a spoločnosť, hospodárstvo a podnikanie, životné prostredie a prírodné zdroje.

Viac informácií nájdete na stránke Vysvetlená štatistika, ktorá je súčasťou oficiálnej webovej stránky Eurostatu a predstavuje ľahko zrozumiteľným spôsobom štatistické témy. Najnovšie a najúplnejšie údaje si môžete tiež stiahnuť z webovej stránky Eurostatu.

Kompletnú publikáciu v PDF si môžete stiahnuť tu