Brand firmy a jeho právna ochrana (Video)

SAPIE v rámci svojich Meet&Learn zverejnila v spolupráci so Schin&Majdúch prezentáciu k brandingu firmy a jeho právnej ochrane.

Obsah prezentácie:

1.) BRAND a jeho zložky
2.) Právna ochrana brandu
a) ochranné známky
b) obchodné meno a jeho ochrana
3.) Najčastejšie ohrozenia brandu a ako sa im brániť:
a) porušovanie práv priemyselného vlastníctva
b) nekalá súťaž (parazitovanie na povesti, klamlivé označenie tovaru)
4.) Domény a brand
a) doménové pirátstvo

Pozrite si video: