Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2019 konštatuje podfinancovanie slovenskej vedy

Z materiálu vyplýva, že je potrebné posilňovať účasť SR v komunitárnych programoch EÚ v záujme zvýšenia participácie slovenských inštitúcií a posilnenia čerpania finančných prostriedkov.

Dlhodobým problémom slovenskej vedy aj naďalej zostáva jej chronické podfinancovanie. Výdavky na výskum a vývoj boli v roku 2019 na úrovni 0,83 percenta HDP, čím Slovenská republika výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý bol v danom období 1,65 percenta HDP a vzďaľuje sa naplneniu cieľa 1,2 percenta, ktorý bol stanovený pre rok 2020 v stratégii RIS3 SK.

Vyplýva to zo Správy o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnaním so zahraničím za rok 2019, ktorú v utorok odobril na svojom rokovaní Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Viac informácií: TASR, Deloitte