Novinky EIC Accelerator v programe Horizont Európa

Nový rámcový program Horizont Európa prináša niekoľko významných zmien aj do schém určených pre podporu rýchlo rastúcich inovatívnych start-upov a malých a stredných podnikov. Kolegyňa Lucia Dávidová (NCP EIC) pripravila prvú ochutnávku zmien, ktoré prichádzajú s novým EIC Accelerator.

Nižšie nájdete odkaz na článok, ktorý priblíži nasledovné zmeny:

  • zjednodušenie v ponuke schém
  • otvorené aj tematické výzvy
  • podávanie projektových návrhov a uzávierky
  • obmedzenie možnosti prepodať projektový návrh
  • nový systém hodnotenia

Prečítajte si viac na stránke CVTI SR