Prehľad vyše 30 aktuálnych výziev na kaskádové financovanie, najmä pre startupy. Granty až do 200 tisíc eur

Ešte z programu Horizont 2020, EIT a DIH je spustených množstvo projektov, ktoré poskytujú financovanie vo forme malých grantov pre startupy alebo vedecké tímy. Financovanie sa pohybuje väčšinou v rozsahu 50-200 tisíc eur a vo väčšine projektov je možné o podporu žiadať bez potreby partnerstva.

V tabuľke nižšie som pripravil prehľad otvorených a publikovaných výziev podľa projektov, kde nájdete ich akronym, termín uzávierky výzvy, maximálne financovanie pre účastníka v tisícoch eur a rámcové zameranie výzvy. Podrobné informácie nájdete na odkaze pod tabuľkou.

Pozrite si aktualizovaný prehľad kaskádových projektov

One thought on “Prehľad vyše 30 aktuálnych výziev na kaskádové financovanie, najmä pre startupy. Granty až do 200 tisíc eur

Komentáre sú uzavreté.