Webinár: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizon Europe (15.3.2021)

Národná kancelária Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Vás pozývajú na webinár s názvom „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa: Nadchádzajúce príležitosti”, ktorý bude zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí ponúkaných v rámci Klastra 2: „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027).

  • Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied?
  • Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý a stredný podnik (SME)?

Pracujete vo verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá sa venuje otázkam demokracie, kultúrneho dedičstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, demografie a starnutia populácie, mobility a migrácie, spoločenskej inklúzie a rovnosti či ďalším príbuzným témam?

Potom ste cieľovou skupinou tohto webináru, ktorý Vám umožní dozvedieť sa viac o novom rámcovom programe Horizont Európa, porozumieť pracovnému programu pre tento klaster a získať informácie aj o jeho prvých výzvach. Zverejnenie pracovného programu očakávame 15. apríla 2021.

Podujatie sa uskutoční online dňa 15.3.2021 od 10:00 hod. cez platformu webex. Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať. Deň pred podujatím Vám zašleme odkaz na pripojenie na Vami zaslanú emailovú adresu.

Registrácia je už otvorená a bezplatná. Registrácia bude uzavretá v piatok 12.3.2021 o 10:00 hod.

Program podujatia

Registračný formulár (na konci stránky)