ÚPV SR chce udeľovať patenty rýchlejšie

Cieľom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV) je skrátiť dobu udelenia patentu zo súčasných štyroch až piatich rokov na dva roky. Patent je dokument, ktorým dáva štát výlučné právo majiteľovi na využívanie vynálezu. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu.

Zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú vo svete dostupné.

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Podmienky udelenia patentu v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky:

  • rešerš v prioritnej lehote
  • podaná žiadosť o skoršie zverejnenie
  • podaná žiadosť o vykonanie úplného prieskumu
  • zaplatené poplatky
  • patentovateľnosť vynálezu nie je sporná

Zdroj/Viac informácií: ÚPV SR