Európska komisia spustí novú generáciu EIC 18.3.2021 oficiálnym podujatím

Prvé výzvy na predkladanie žiadostí do Európskej rady pre inovácie (EIC) sa plánujú zverejniť 18. marca. Budú spustené na dvojdňovom úvodnom podujatí, v ktorom sa dozviete viac o vízii EIC a možnostiach financovania. Slovenské otváracie podujatie pre EIC sa bude konať 23. marca 2021.

EIC je kľúčovou novinkou programu Horizont Európa a predstavuje najambicióznejšiu inovačnú iniciatívu, ktorú Európa prijala s rozpočtom 10 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027.

Poslaním EIC je identifikovať, rozvíjať a rozširovať prielomové technológie a prevratné inovácie. EIC bude podporovať začínajúce podniky, malé a stredné podniky a výskumné tímy pri vývoji prelomových inovácií s vysokým rizikom a veľkým očakávaným dopadom.

Oficiálne podujatie EK bude mať 2 časti:

  • Launch ceremony, 18. marca 2021 (9.30 – 11.30)
  • Applicants’ day, 19. marca 2021(9.30 – 16.30)

Viac informácií o podujatí