Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021-2027 (infografika)

V nariadení sa pre EÚ27 stanovuje dlhodobý rozpočet vo výške 1 074,3 miliardy EUR v cenách roku 2018, vrátane začlenenia Európskeho rozvojového fondu. Spolu s nástrojom na obnovu Next Generation EU s rozpočtom 750 miliárd EUR sa tak počas nasledujúcich rokov poskytne financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 bilióna EUR v snahe podporiť obnovu po pandémii ochorenia COVID-19 a dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rozličných oblastí politiky.

Budúci dlhodobý rozpočet pokryje sedem oblastí výdavkov. V nasledujúcom sedemročnom období sa ním poskytne rámec na financovanie takmer štyridsiatky výdavkových programov EÚ.

Infografika – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a Next Generation EU (kliknite na obrázok pre plnú veľkosť):

Viac informácií (Generálny sekretariát Rady EÚ)