Program Digitálna Európa s rozpočtom 7,6 miliardy dostal od Európskej rady zelenú

Z nového programu EÚ s názvom Digitálna Európa sa bude financovať zavádzanie najmodernejších technológií v kľúčových oblastiach, ako je umelá inteligencia, superpočítače a kybernetická bezpečnosť, čím sa podporí digitálna transformácia.

Program so značným rozpočtom vo výške 7 588 miliónov EUR sa bude realizovať v rokoch 2021 – 2027, pričom začiatok je stanovený spätne od 1. januára. Rada uvedený program schválila, následne ho ešte má schváliť Európsky parlament.

Z programu Digitálna Európa sa budú financovať projekty v piatich kľúčových oblastiach, z ktorých má každá svoj orientačný rozpočet:

  • vysokovýkonná výpočtová technika: 2 226 914 000 EUR
  • umelá inteligencia: 2 061 956 000 EUR
  • kybernetická bezpečnosť a dôvera: 1 649 566 000 EUR
  • pokročilé digitálne zručnosti: 577 347 000 EUR
  • zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita: 1 072 217 000 EUR

Program Digitálna Európa bude doplnkom viacerých ďalších programov na podporu digitálnej transformácie, napríklad programu Horizont Európa, ktorý je zameraný na výskum a technologický rozvoj, ako aj digitálnych aspektov Nástroja na prepájanie Európy. Okrem toho sa podľa nového nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v národných plánoch obnovy a odolnosti musí najmenej 20 % výdavkov vyčleniť na digitálnu transformáciu.

Postup a ďalšie kroky:

Dnešným hlasovaním, ktoré sa uskutočnilo písomným postupom, Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní. Pred uverejnením právneho aktu v Úradnom vestníku EÚ ho musí ešte prijať Európsky parlament v druhom čítaní. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli 14. decembra 2020 predbežnú dohodu, ktorá viedla k formálnemu prijatiu. Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil dohodnuté znenie 18. decembra 2020.

Viac informácií:

Zdroj: Tlačová správa ER