Záznam z webinára EK: Ako pripraviť úspešný návrh do programu Horizont Európa

Európska komisia organizovala 24. marca 2021 webinár o príprave návrhov do nového programu EÚ pre výskum a inovácie. Pozrite si záznam webinára a stiahnite si prezentácie.

Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe (Morning session)

Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe (afternoon session)

Dokumenty a prezentácie: