EIC otvorila v apríli schémy Accelerator a Pathfinder na podporu prelomových inovácií za vyše miliardu eur

V apríli otvorila Európska komisia prostredníctvom svojej obnovenej Európskej rady pre inovácie (EIC) dve zásadné schémy na podporu vývoja nových technológií a pre ich uvedenie na trh.

EIC Accelerator

Finančné prostriedky v hodnote viac ako 1 miliardy eur sa zameriavajú na pomoc pri rozbiehaní startupov a MSP, ktoré majú potenciál dosiahnuť veľký rast a dopad na trh. Zatiaľ čo viac ako polovica finančných prostriedkov je otvorená prelomovým inováciám v akejkoľvek oblasti, 495 miliónov eur je určených na inovácie podporujúce európsku zelenú dohodu, ako aj digitálne a zdravotné technológie.

Financovanie sa udeľuje vo forme kombinovaného financovania grantu (do 2,5 milióna eur) a investíciu (až do 15 miliónov eur).

Viac informácií o EIC Accelerator a podmienkach krátkeho návrhu projektu.

EIC Pathfinder

Komisia tiež otvára program EIC Pathfinder s rozpočtom 168 miliónov EUR. Interdisciplinárne tímy výskumných pracovníkov sa môžu uchádzať o granty na výskum a inovácie, ktoré im pomôžu pri realizácii ich prelomových myšlienok a budú mať pozitívny transformačný vplyv na našu ekonomiku a spoločnosť.

Granty, ktoré sa pohybujú od 3 do 4 miliónov EUR, sa zamerajú na prevratné technológie, ktoré budú riešiť globálne výzvy a zlepšovať náš život.

EIC Pathfinder podporuje konzorciá, ktoré riešia vývoj technológií na nižšej úrovni pripravenosti (TRL) 1-3.

Viac o EIC Pathfinder