EK zverejnila štruktúru plného návrhu v EIC Accelerator

V AI platforme určenej na podávanie projektových návrhov do EIC Accelerator bola zverejnená približná štruktúra plného návrhu.

Je ňou sada otázok, ktorých výsledkom by mal byť detailný biznis plán pozostávajúci z troch hlavných oblastí:

  • ideation: od potreby trhu k vášmu inovatívnemu riešeniu
  • development: ako vaše riešenie zrealizujete
  • go2market: ako dostanete riešenie na trh

Zverejnená štruktúra vo forme otázok neslúži ako vzor projektového návrhu. Ten bude firma, ktorá postúpi do fázy prípravy plného návrhu tvoriť priamo v AI platforme. Je to skôr sprievodca tvorbou návrhu pre približnú predstavu o jeho obsahovom zameraní. Modul pre prípravu plného návrhu bude prístupný len firmám úspešným v krátkom návrhu. Jeho sprístupnenie sa plánuje na 17. mája 2021.

Viac informácií o EIC Accelerator

Zdroj: AI platforma, text: Lucia Dávidová (EIC NCP)