Výsledky EIC Accelerator za prvý polrok 2021

Nový EIC Accelerator bol spustený v apríli 2021 a v priebehu nasledujúceho kvartálu potvrdil, že je najžiadanejšou schémou rámcového programu Horizont Európa. Krátke návrhy predložilo vyše 2200 firiem a na následne úplné návrhy dostalo pozvánku 800 startupov. Pozrite si prvé výsledky schémy.

Krátke návrhy projektov

Od otvorenia schémy EIC Accelerator 9. apríla 2021, 2276 startupov a malých a stredných podnikov podalo krátke žiadosti. Z nich až 1292 firiem získalo GO (možnosť postupu k úplnému návrhu), čo predstavuje úspešnosť až 57%!

Neplatí to však paušálne pre všetky krajiny. Slovenské firmy podali 22 krátkych návrhov, z ktorých postúpilo len 6 (27%). Najúspešnejšie bolo Španielsko, Izrael a Francúzsko.

Úplné návrhy projektov

Z úspešných firiem, ktoré získali pozvánku na predloženie úplného návrhu, 801 podalo projekt EIC Accelerator k uzávierke 16. júna 2021. Prvá uzávierka pre úplné návrhy potvrdila vysoký dopyt po financovaní EIC s celkovou finančnou požiadavkou 4,85 miliárd EUR, z toho 3,2 miliardy EUR na kapitálové investície (equity).

Veľká väčšina žiadateľov (663) požadovala zmiešané financovanie (blended finance – grant kombinovaný s kapitálovými investíciami), zatiaľ čo 138 požiadalo o granty bez vlastného imania. Návrhy mohli byť predkladané v dvoch oblastiach (otvorená výzva a špecifické tematické priority).

O otvorenú výzvu na financovanie prelomových inovácií v akejkoľvek oblasti technológií a aplikácií sa uchádzalo 375 spoločností, zatiaľ čo väčšina (426) požiadala o podporu na rozvoj prelomových inovácií v oblasti strategických digitálnych a zdravotných technológií (223) alebo na riešenie výzvy Green Deal (203).

Návrhy teraz vyhodnocujú nezávislí odborníci. Úspešné spoločnosti budú vyzvané, aby sa v priebehu septembra postavili pred porotu investorov a obchodných expertov. Výsledky sa očakávajú v októbri. Spoločnosti odporúčané na kapitálové investície prechádzajú priamo do fondu EIC

Upozornenie:

Ak podávate projekt po prvýkrát, môžete svoju krátku prihlášku kedykoľvek podať (bez uzávierok) pomocou AT platformy EIC. Platforma má od konca júna 2021 nové funkcie, ktoré vám pomôžu s prípravou žiadosti.

Aktualizované boli tiež:

Ďalším termínom pre úplné prihlášky je 6. október 2021. Novým uchádzačom sa odporúča, aby svoje krátke prihlášky predložili v júli alebo auguste, aby bolo možné ich pripraviť včas (približne 4 týždne pre krátke prihlášky) na prípravu úplnej žiadosti. Ďalšie termíny uzávierky budú oznámené na jeseň. Predpokladajú sa 4 uzávierky pre rok 2022.

Viac o EIC Accelerator a fázach predkladania návrhu.