Európsky patentový úrad vydal výročnú správu za rok 2020

Správa vychádza z plnenia Stratégie úradu do roku 2023, ktorý má päť hlavných cieľov v oblastiach: kvality, environmentálnej udržateľnosti, sociálneho aspektu, angažovania zamestnancov a IT, ochrany osobných údajov a komunikácie. Tieto sa premietli aj do členenia Výročnej správy (osem čiastkových reportov).

Európsky patentový úrad (EPO) v roku 2020 pod vplyvom pandémie posilnilo online podávanie žiadostí a rozšírilo teleprácu, čím v priebehu takmer jedného mesiaca dosiahlo finálne hodnoty digitalizácie a znižovania uhlíkovej stopy úradu naplánované v Stratégii 2023. 

Stiahnite si správu EPO