Podpora pre startupy pri účasti na podujatiach

Predmetom podpory, ktorú je možné využiť v rámci Programu a Schémy na podporu startupov je zabezpečenie účasti na domácich alebo medzinárodných podujatiach, zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Slovak Business Agency prijímateľovi podpory- nepodnikateľovi, alebo podnikateľovi (max. do 5 rokov od zápisu v ORSR/ŽRSR) uhradí spiatočnú letenku na/z miesta podujatia, vstupenku, taktiež priestor na vystavovanie, kde prijímateľ odprezentuje svoj startup pred potenciálnymi zákazníkmi a investormi, s  možnosťou získania nových partnerov (aj online forma podujatí).

Hlavným cieľom je zlepšenie podmienok začínajúcim startupom pre vstup na trh, rovnako zvýšenie šance na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu.

Nižšie nájdete obe výzvy, na ktorých sú všetky potrebné informácie, ako aj plné znenie samotnej výzvy.

Letáky:

Zdroj: SBA/MZVaEZ SR