SBA poskytne bezplatne expertov pre rozvoj startupov

Ste startup a nosíte v hlave inovatívny nápad či projekt a chcete sa s ním presadiť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Experti SBA vám bezplatne pomôžu dosiahnuť váš cieľ. Prihlásiť sa treba do 24.9.2021.

Poradenstvo je poskytované formou konzultácií spojených s/so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

Viac informácií na stránkach SBA