Start-up Voucher z Moravsko-sliezskeho kraja aj pre slovenské startupy

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) má otvorenú registráciu pre Start-up Voucher pre začínajúce firmy nielen z Moravsko-sliezskeho kraja, ale aj zahraničia. Hlavný víťaz si odnesie až 500 tisíc Kč (20 tisíc eur) a ďalšiu podporu. Prihlášky je možné podať do 5.11.2021.

Ide o súťaž pre nádejných podnikateľov s inovatívnym a škálovateľným produktom/službou a s globálnym potenciálom. Záujemcovia o súťaž môžu byť v akejkoľvek fáze – projekt, začínajúca firma (teda aktívne IČO) alebo už zabehnutá firma s preukázateľne novým produktom alebo službou.

Pre všetkých prihlásených/súťažiacich má MSIC ponuku svojich a partnerských programov, či už vzdelávacích alebo dotačných. Ďalej MSIC ponúka možnosť využiť laboratóriá či zdieľané kancelárie, kontakty na odborových expertov, konzultácie, spoločné marketingové aktivity a veľa ďalšieho, čo môže každému startupu s dobrým nápadom pomôcť sa rozvíjať.

Pre troch najúspešnejších súťažiacich, u ktorých nezávislí hodnotitelia a experti vyhodnotia najlepší podnikateľský zámer, má MSIC pripravený necelý milión korún (40 tisíc eur).

Uzávierka prihlášok je 5.11.2021. Nasleduje hodnotenie prihlásených projektov, ktoré je dvojkolové. V prvom kole budú hodnotené prihlášky (pitch decks). Druhé kolo zložené z vybraných desiatich najlepších súťažiacich prebehne osobne. Vyhlásenie 3 najlepších startupov, ktorí získajú finančnú podporu, sa potom stane súčasťou akcie s názvom Business Grill, a to v termíne 2.12.2021.

Viac informácií a registrácia