Iniciatíva NGI pre internet novej generácie už zafinancovala viac ako 500 riešení

Iniciatíva programu Horizont 2020 Next Generation Internet (NGI), ktorej cieľom je formovať vývoj a vývoj internetu na internet ľudí, doteraz zafinancovala viac ako 1000 inovátorov pomocou grantov kaskádového financovania. Projekty už ponúkajú konkrétne riešenia – pozrite si databázu prvých viac ako 500 riešení pre nový internet.

Počiatočné investície ES do výskumu a inovácií NGI vo výške viac ako 250 miliónov EUR (2018 – 2020) už podporili približne 1 000 internetových výskumníkov a inovátorov zapojených do niekoľko stoviek projektov.

Projekty sa týkajú inkluzívnych a na dôvere založených doplnkových technologických stavebných blokov vrátane služieb, aplikácií, decentralizovaných technológií, ako je blockchain, prenosnosť údajov, AI, strojové učenie, siete, hardvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Pokrývajú širokú škálu tém od súkromného vyhľadávania, okamžitých správ a vzdialených pracovných nástrojov s ochranou údajov, zdravím, energetikou, financiami, dodávateľskými reťazcami, výskumom, správou znalostí a platformami zodpovedných médií.

Viac informácií:

Pozrite si video o NGI: