WIPO Global Awards: Súťaž pre MSP, využívajúce ochranu duševného vlastníctva

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila nový program “WIPO Global Awards”, so zámerom oceniť výnimočné podniky a jednotlivcov využívajúcich ochranu duševného vlastníctva (t.j. patenty, ochranné známky, priemyselný dizajn, autorské právo a pod.) s pozitívnym dosahom doma a v zahraničí na ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj spoločnosti.

Prvé kolo programu je zamerané na malé a stredné podniky, ktoré sa môžu do tohto programu prihlásiť do 14. marca 2022.

Viac informácií a prihláška

Prevzaté z infoservisu MZVaEZ SR