Ako chránia duševné vlastníctvo slovenské univerzity. Lídrom je TU v Košiciach

Univerzity dnes úradu generujú až tretinu slovenských patentov. Podľa štatistík bolo v roku 2020 podaných 221 patentových prihlášok, z ktorých až jedna tretina pochádzala práve zo slovenského univerzitného prostredia.

Za posledné tri roky sa lídrom v podaní patentových prihlášok medzi univerzitami stala Technická univerzita v Košiciach, ktorej bolo od roku 2019 udelených až 54 patentov. Medzi významných prihlasovateľov a autorov vynálezov patria: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Viac informácií v správe ÚPV SR o stretnutí univerzít a ÚPV SR