Finančné dni EÚ 2022 na Slovensku. Online podujatie o európskych programoch na podporu podnikania (15.6.2022)

S cieľom udržať si konkurencieschopnosť veľa podnikov využíva vonkajšie financovanie, ktoré im pomáha rásť, inovovať a zvládnuť zelenú a digitálnu transformáciu. V národnom podujatí organizovanom Európskou komisiou pre Slovensko budú predstavené najdôležitejšie európske iniciatívy pre podporu podnikania. Podujatie je určené predovšetkým pre finančných sprostredkovateľov (banky a investorov) a organizácie pre podporu podnikania (asociácie, klastre, inkubátory, akcelerátory).

Európska únia spustila na programové obdobie 2021 – 2027 nové programy financovania ako InvestEU, Európska rada pre inovácieProgram pre jednotný trh. Pozývame finančné inštitúcie, národné podporné banky, štruktúry na podporu podnikov a multiplikátorov, ktorí by chceli získať  o týchto iniciatívach informácie z prvej ruky, aby sa na nich mohli zúčastniť.

FINANČNÉ DNI EÚ 2022 na Slovensku organizujú útvary a zastúpenia Európskej komisie v spolupráci so skupinou Európskej investičnej banky a Enterprise Europe Network. Experti počas tohto podujatia predstavia nové programy financovania a podpory.

Podujatie sa uskutoční online a bude sa skladať z niekoľkých prednášok zahŕňajúcich rôzne aspekty programov financovania. Účastníci budú môcť reagovať na expertných rečníkov a položiť im otázky súvisiace s danými témami.

Informácie v kocke:

  • Dátum: streda 15. júna 2022
  • Čas: od 9.00 h do 13.15 h SEČ 
  • Miesto: online
  • Jazyky: angličtina a slovenčina

Prehľad programu:

  • Úvod do tém
  • Prezentácie: Program InvestEU, Európska rada pre inovácie, Program pre jednotný trh
  • Diskusie podskupín a otázky a odpovede s expertmi

Chcete sa na tomto podujatí zúčastniť? Zaregistrujte sa hneď, pretože počet účastníkov je obmedzený.

Viac informácií, program a bezplatná registrácia