SBA stále poskytuje podporu na prípravu návrhov v programoch Horizont Európa a Erasmus+

Ak ste firma, ktorá má inovatívny projekt a hľadá partnerov s medzinárodnými skúsenosťami, sú komunitárne programy pre vás to pravé. Pomôžu vám nájsť partnerov z celej EÚ a zároveň zafinancovať realizáciu vášho projektového zámeru, prípadne štúdie jeho uskutočniteľnosti.

„V rámci projektového poradenstva podporujeme najmä program Horizon Europe, určený na podporu výskumu a inovácií a tiež Erasmus+ pre podnikateľov, zameraný na zavádzanie inovácií do vzdelávania, na vzdelávanie dospelých, strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Prachárová, programová manažérka pre Komunitárne programy v rámci Slovak Business Agency.

SBA zabezpečuje experta, ktorý vám poskytne odbornú pomoc a mentoring pri vypracovávaní projektovej dokumentácie a pri podávaní projektu.

O porciu až 80 hodín bezplatného projektového poradenstva môžu požiadať malí a strední podnikatelia so sídlom v Bratislavskom kraji, s jasne definovaným projektom. Po schválení žiadosti môžu začať s konzultáciami.

Projektové poradenstvo sa zameriava na vypracovanie žiadostí, dotiahnutie nápadu do posledných detailov. Vybraný odborník sa vám venuje 80 hodín, pomôže so správnym vypracovaním projektovej dokumentácie a tým zvýši šancu uspieť.

Veľká pomoc pre klientov

„O službe Dlhodobé odborné projektové poradenstvo sme sa dozvedeli cez kontaktný bod EIC accelerator a CVTI, kde s príspevkom o tejto forme podpory vystúpili zástupcovia SBA,“ spomínajú zástupcovia firmy PeWaS s.r.o. na začiatky spolupráce.

„Poradenstvo experta bolo významným prínosom pri vypracúvaní žiadosti do 2. kola programu Horizon 2020, neskôr EIC accelerator. Naša prihláška bola vypracovaná a pri ďalších podaniach čiastočne modifikovaná na základe odborných rád experta. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať financovanie priamo zo zdrojov programu, kvalita projektu bola niekoľkokrát ocenená značkou Seal of Excellence. Na základe získaných výborných hodnotení sme sa s projektom Aquaholder mohli zúčastniť výzvy určenej pre projekty, ktoré získali Seal of Excellence. Dnes projekt v rámci tejto výzvy realizujeme a umožnil nám akcelerovať naše výskumno-vývojové aktivity. Veríme, že tento míľnik povedie následne k úspešnej komercializácii nami vyvinutého produktu.“

Ak máte aj vy záujem, tú nájdete všetky potrebné informácie:

Projektové poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ