Slovensko sa oficiálne pridružilo k Európskej vesmírnej agentúre, čím sa otvoria nové možnosti pre slovenské firmy

Slovensko podlísalo o pridružení Slovenskej republiky. Status pridruženého člena ESA prinesie možnosť zapojiť sa do projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. V praxi Slovensko získa nové kontrakty pre slovenské firmy a univerzity v oblasti vesmírnych technológií a výskumu.

Bude môcť spolupracovať na vesmírnom výskume a participovať na programoch ESA, bude mať možnosť sa priamo zapájať do tendrov a výziev ESA či dodávateľských reťazcov.

Prinesie to tiež pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé a stredné podniky.

Európska vesmírna agentúra ESA vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010. Dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

Do teraz mali slovenské subjekt možnosť zapojiť sa do kozmických projektov ESA prostredníctvom programu PECS (z anglického „Plan for European Cooperating States“).

Prevzaté zo SLORD.sk